Arbejdsprincippet og anvendelsesområdet for laserskærerArbejdsprincippet for laserskæremaskine

Laser skæring er at bruge laserstråle fokus linse vil fokusere på materialet overflade, gøre materialet smelte samtidig med komprimeret gas blæser væk med koaksial laserstrålen var smeltet materiale og gør den relative bevægelse mellem laserstråle og materialer langs en bestemt sti og danner således en vis form for skære søm.

     

Anvendelse af laserskæremaskine

Maskiner til fremstilling af maskiner, maskiner til konstruktion, elektriske omskiftere, elevatorproduktion, fødevaremaskiner, tekstilmaskiner, lokomotivproduktion, landbrugs- og skovbrugsmaskiner, fødevaremaskiner, specialkøretøjer, maskiner til fremstilling af olie, miljøbeskyttelsesudstyr, fremstilling af husholdningsapparater, stort motorisk siliciumstål ark og andre forskellige maskiner fremstillingsindustrien.Laser Cutting Machine.jpg